Thursday, June 14, 2012

HARI INTERAKTIF KARISMA UPSI

Adalah amat penting agar keakraban dan sikap saling kenal mengenali sesama kita khususnya ahli KARISMA sentiasa dipupuk supaya ia bertambah teguh dalam satu ikatan kasih sayang dan tulus ikhlas. Masa yang diluangkan bersama pada Hari Interaktif KARISMA ini adalah merupakan satu pelaburan yang amat penting demi memastikan kemesraan dan jalinan di antara ahli-ahli kita pada masa akan datang sentiasa utuh dan tidak akan putus buat selama-lamanya.

KARISMA COoL!

No comments:

Post a Comment