Wednesday, July 24, 2013

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN FAHAMAN SYIAH
        Di Malaysia, ajaran Syiah dipercayai mula bertapak selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruhnya menular apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan berjaya menyebarkan fahaman Syiah ini kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Banyak kitab utama Syiah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dan dijadikan bahan rujukan mereka (Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah, JAKIM, 2001)

         AWAS! Terdapat beberapa kitab utama Syiah yang telah dijadikan bahan rujukan, 
antaranya ialah Kasyf al-Asrar (Ayatullah al-Khomeini), Ahlu al-Bait (Dr. Mahfuz Mohamed), AI-Hukumah al-Islamiah (Ayatullah al-Khomeini), Al-Sab'ah Min al-Salaf (Ayatullah al Murtadza az- Zubaidi), AI-Usul Min al-Kafi (al-Sheikh Muhammad bin Yaacob al-Kulaini), Tahrir al- Wasilah (Ayatullah al-Khomeini), Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a.s? (Syeikh Muhammad Mar’i al-Amin al-Antaki - diterjemah oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim 1993), Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas 
dan Ijtihad) - Al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar ) dan beberapa kitab Syiah yang lain.


Berikut adalah  faktor-faktor kemunculan faham Syiah:

1. KEWAFATAN RASULULLAH S.A.W 
 Terdapat sesetengah pihak yang berpendapat bahawa Saidina Ali lebih  berhak menjadi   imam lalu berpihak kepadanya. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian puak Syiah dengan penafsiran khas mereka sendiri. Sementara selain Syiah pula mengkaitkan pendapat ini dengan pandangan yang mengatakan bahawa talian darah dengan Rasulullah S.A.W lebih berhak menjadi khalifah selepas Rasulullah S.A.W. 


2. KEMUNCULAN PERGERAKAN ABDULLAH B. SABA’ DI PENGHUJUNG ZAMAN UTHMAN R.A. 

 Abdullah b. Saba’ adalah seorang Yahudi dari Yaman dan pengasas golongan Syiah Al- Sabaiyah yang merupakan golongan Syiah pelampau. Dia telah memeluk Islam pada zaman Uthman r.a, dan menjelajah ke kota-kota Islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat Islam.


3. PEPERANGAN SIFFIN DAN MAJLIS TAHKIM 

 Reaksi kepada puak Khawarij yang menentang Saidina Ali r.a dalam peristiwa Tahkim. Mereka melaungkan bahawa imam itu adalah hak umum bagi semua kaum muslimin tanpa wujud keutamaan antara orang Arab dengan bukan Arab, dan antara bangsa Parsi atau Habsyah. Puak Syiah dalam keadaan itu menjadikan imam hak di kalangan ahli bait Rasulullah S.A.W sahaja, dari keturunan Saidina Ali r.a.


4. PEMBUNUHAN HUSSEIN R.A. 

 Selepas peristiwa menyayat hati ini, lafaz Syiah mula digunakan untuk merujuk kepada  mereka yang menyokong Saidina Ali r.a dan keturunannya. 


Kesimpulan : Sebahagian prinsip akidah bagi Syiah telah lahir pada tangan Abdullah b. Saba’, tetapi tidak timbul secara berkumpulan. Hanya selepas berlaku peristiwa di atas, terutama selepas pembunuhan Hussein, Syiah mula muncul sebagai suatu kumpulan yang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang dilontarkan oleh Ibnu Saba’ di dalam suasana pemikiran bagi puak Syiah ketika itu.
sumber: http://www.muftiwp.gov.my/v1/doc/PENYELEWENGANSYIAH.pdf

No comments:

Post a Comment