Thursday, July 11, 2013KUALA LUMPUR - 10/07/2013 — Kementerian Belia dan Sukan (KBS) sentiasa merancang dan menyediakan pelbagai platform kepada anak muda untuk mengekspresikan idea dan kreativiti mereka.
Menteri Belia dan Sukan, Khairy Jamaluddin berkata ini sejajar dengan pendekatan keterbukaan Kerajaan terhadap pandangan dan idea yang baru dalam perencanaan dasar di samping perubahan pola demografi yang mengenengahkan kepentingan generasi belia.

Majlis Perundingan Belia di peringkat Daerah, Negeri dan Negara antara program yang dianjurkan oleh Kementerian yang merupakan saluran kepada belia menyuarakan pendapat melalui pemimpin-pemimpin belia di kawasan mereka sehingga ke peringkat nasional.
Menteri turut memberitahu kepada Dewan Rakyat bahawa Program Felo Perdana yang merupakan program internship paling berprestij di mana anak muda terpilih di kalangan pelajar dan graduan akan ditempatkan di pejabat Ahli Jemaah Menteri.

Program ini bakal mendedahkan kumpulan ini kepada proses pentadbiran dan penggubalan dasar disamping memberi peluang kepada mereka untuk melontarkan buah fikiran dan cadangan terhadap dasar dan program yang dilaksanakan Kerajaan.

Selain itu, program-program yang dianjurkan adalah Forum Generasi Muda, Program Perdana Leader Fellowship dan Makmal Transformasi Pembangunan Belia. Parlimen Belia Malaysia pula akan dilaksanakan dijangka bermula tahun hadapan. Menteri turut mengatakn bahawa belia-belia dari seluruh negara turut diberikan ruang dan peluang untuk berkongsi idea secara maya melalui pelaksanaan Bank Idea yang akan dilancarkan kelak oleh Kementerian.

Dalam pada itu, Khairy Jamaluddin berkata perlaksanaan Parlimen Belia Malaysia terpaksa ditangguhkan untuk melihat semula perlaksaannya.
“Parlimen Belia Malaysia ini sedang kita perhalusi perlaksanaannya, jadi soal berapa ramai yang terlibat, soal usul yang dibangkitkan, soal sama ada perkara ini akan diaktakan atau diletakkan sebagai satu Akta, masih lagi belum ditetapkan” Jelas Menteri kepada soalan Ahli Parlimen Pasir Mas, Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz.

Semenjak pendaftaran pemilih Parlimen Belia Malaysia dibuka secara dalam talian,seramai 15,516 orang sahaja mendaftar dan ianya menjadi salah satu faktor mengapa ianya sedang diperhalui semula.
Sementara itu, Menteri mencadangkan salah satu penambahbaikan kepada Festival Belia adalah untuk memastikan penjenamaan dan festival ini dapat dirasai diperingkat akar umbi.

‘Kita tidak mahu hanya kita bawa Festival ini atau sambutan Hari Belia ini di peringkat Putrajaya sahaja tetapi kita mahu supaya semangat daripada Festival Belia itu dirasai diseluruh tanah air”
Menteri turut memaklumkan cadangan diperingkat Kementerian adalah supaya ianya dibuat di peringkat Daerah, Negeri dan seterusnya peringkat Putrajaya. Cara ini dapat merakyatkan mengakar-umbikan lagi Festival Belia Putrajaya.by - Admin SJ

No comments:

Post a Comment